Umowa użyczenia

11 lutego, 2012
By

Jedną z wielu umów , które opisuje kodeks cywilny jest umowa użyczenia. Przez taką czynność o charakterze cywilno-prawnym rozumiane jest zezwolenie przez osobę użyczającą nie wymagające wnoszenia żadnych opłat używanie oddanej osobie biorącej rzeczy przez czas określony umową. Umowa użyczenia dotyczy oddania do darmowego użytkowania zarówno rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. W oparciu o sporządzony w formie umowy zapis można przykładowo bez konieczności wnoszenia opłaty korzystać z mieszkania należącego do osoby użyczającej czy nawet jej samochodu. Umowa użyczenia powinna określić termin zezwolenia na korzystanie z rzeczy w ramach czasowo zamkniętych bądź do czasu nieokreślonego. Powinna także wskazywać dokładny sposób jej użytkowania. Kodeks cywilny także zabrania oddawania rzeczy , która jest przedmiotem umowy do korzystania z niej osobom innym. Biorca w użytkowanie wskazaną w umowie rzecz zobowiązuje się do naprawienia szkód w przypadku gdy ulegnie ona zniszczeniu a nawet zaginięciu. W przypadku korzystania z rzeczy użyczonej inaczej niż z zapisami jakie zostały zapisane w sporządzonej umowie osoba użyczająca ma prawo zażądać jej natychmiastowego zwrotu. Normy prawne jakimi została obwarowana umowa użyczenia chronią obie strony stosunku cywilno prawnego zarówno użyczającego jak i osobę biorącą rzecz w użytkowanie, który nie odpowiada za zniszczenie jej będące następstwem jej prawidłowego użytkowania.

Archives

Tags