Odliczenia od dochodu w PIT 2011: ulga rehabilitacyjna

17 lutego, 2012
By

Osoby niepełnosprawne, tudzież podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, w zeznaniu rocznym (PIT 2011) mogą uwzględnić tzw. ulgę rehabilitacyjną. Chodzi tutaj o pomniejszenie podstawy opodatkowania o wydatki poniesione w trakcie roku na cele rehabilitacyjne takiej osoby tudzież związane z ułatwieniem wykonywania przez nią czynności życiowych. Ustawodawca dosyć precyzyjnie wskazał jakie wydatki podlegają odliczeniu oraz kto jest do ulgi uprawniony.

Archives

Tags