Zmiana stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego

17 lutego, 2012
By

Po urlopie macierzyńskim pracownica powracająca do pracy nie podlega już szczególnej ochronie, dlatego też w sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości dopuścić jej do pracy na dotychczasowym stanowisku, powinien zaproponować pracownicy inne stanowisko pracy (równorzędne bądź odpowiadające jej kwalifikacjom), a także czasowo oddelegować do wykonywania innej pracy.

Archives

Tags