Pracownicze koszty uzyskania przychodu 2012

22 lutego, 2012
By

Praca na etacie wiąże się z wynagrodzeniem, a to z kolei jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Pracownikom przysługują przy tym także koszty uzyskania przychodu. Co do zasady ich wartość jest ustalona w ryczałtowej wysokości, która różni się w zależności od liczby etatów oraz tego, czy zakład pracy znajduje się poza miejscem zamieszkania pracownika. Niekiedy można jednak przyjąć je w wysokości faktycznie poniesionej.

Archives

Tags